Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2008

OMFGGGG!!!!!

Wikipedia:
"Keep It Private" is a song by American pop/R&B singer JoJo, recorded for her third studio album, All I Want Is Everything [1]. The song was later chosen as the official lead single and was produced by Danja and Toby Gad. The song will be released to radio December 19th, and will be released as an official CD single on December 30, with the album release in February, 2009ΔΕΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ!!!!ΝΑΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: